Judovereniging Jigotai

Welkom op de site van de judovereniging Jigotai

Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie over:
 • Jeugdsportfonds
 • De vereniging
 • De lessen en trainingen
 • Proeflessen
 • Inschrijving
 • De Kleding
 • Jigotai embleem
 • De spreekbeurttasJeugdsportfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen?

Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.  

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl


De vereniging

Bij onze vereniging staat het plezier in judo voorop. Dat geldt voor onze trainer, Sensei Harry Walter, onze leden, maar ook voor het bestuur en de ouders. En ben je nog geen lid maar wil je eens komen kennismaken? Kom dan eens langs op de trainingen op de eerste woensdag van de maand (behalve in de vakanties). Je kunt dan ook een pak lenen, zodat je echt eens kunt proberen hoe het gaat. Voor het lenen van dit pak moet je wel een borg van 15 euro betalen. Dit geld krijg je weer terug zodra je het pak binnen 4 tot 6 weken, in dezelfde staat als waarin je het hebt ontvangen (gewassen en heel), weer inlevert. Het adres en de trainingstijden vind je hieronder.

Omdat we een vereniging zijn, wordt er, anders dan bij een sportschool, geen winst beoogd. De bestuursleden hoeven niet te bestaan van het inkomen uit de vereniging, het enige dat hoeft te worden onderhouden is de vereniging zelf. Het bestuur is een bestuur van vrijwilligers, zoals dit het geval is bij alle verenigingen. Dit houdt in, dat er heel veel zaken door vrijwilligers moeten worden gedaan. Daaronder wordt niet alleen het besturen gerekend, maar ook het organiseren van allerlei activiteiten. Activiteiten om de leden een leuke beoefening van hun sport te garanderen, waaronder dus ook het organiseren van geldwervingsacties kan worden gerekend. Zonder geld kan er geen trainer worden betaald, kunnen er geen matten worden gekocht en onderhouden en kunnen er geen leuke activiteiten worden georganiseerd.

Het bestuur kan dit echt niet allemaal alleen. Daarvoor heeft het de hulp nodig van de leden en van de ouders van de jeugdleden. Dat houdt tevens in, dat u als lid of als ouder van een lid, zo weinig mogelijk hoeft te betalen, maar dat houdt ook in dat u als lid of ouder van een lid af en toe de handen uit de mouwen zult moeten steken. Wilt u dit beslist niet, misschien is een sportschool dan een alternatief voor u. Daar betaalt u weliswaar veel meer “contributie”, maar u hoeft daarvoor dan ook niets meer te doen dan het afleveren van uzelf of uw kind bij de ingang. Om die hulp te reguleren hebben we een activiteitenlijst gemaakt die wordt toegestuurd na aanmelding. We vragen u om uw naam daar enkele keren op te plaatsen bij de activiteiten die u wel liggen en waarop u beschikbaar bent. Deze activiteitenlijst wordt ook jaarlijks verscheidene keren via de mail rondgestuurd en/of meegegeven aan alle leden.


De lessen/trainingen

De trainingen zijn iedere woensdagmiddag (behalve in de school­vakanties) in de spelhal van het Dingspilhuus, Hoofdstraat 88 te Diever.

Er zijn twee groepen, afhankelijk van leeftijd en graduatie van de judoka:

Groep 1: van 17.15 tot 18.15 uur (van 4 t/m plm. 8 jaar)

Groep 2: van 18.15 tot 19.15 uur (van plm. 8 t/m plm 15 jaar)

Proeflessen

De eerste 3 à 4 lessen zijn gratis kennismakingslessen. Na aanmelding bij de secretaris (zie onder het kopje bestuur) kun je op iedere eerste woens­dag van de maand, als er een gewone training is, beginnen met de kennismakingslessen.

De inschrijving

Indien je na de kennismakingslessen besluit lid te worden van de judovereniging, moet je je inschrijven als lid d.m.v. een inschrijvingsformulier. Dit formulier krijg je uitgereikt na de derde proefles. Als je je aanmeldt als lid van Jigotai, wordt je ook aangemeld als lid van de Judo Bond Nederland, omdat onze vereniging aangesloten is bij deze Sportbond.

De Kleding

In het begin en zeker tijdens de kennismakingslessen kan de judoka gebruik maken van een “leenpak” (borg 15 euro). Daarna is een eigen judopak (judogi) een vereiste. De vereniging kan, indien je dit wenst, hulp bieden bij aankoop van een nieuw of eventueel een tweedehands pak.

Jigotai embleem

Bij aanmelding en betaling van het inschrijfgeld ontvangt het nieuwe lid een mouw-embleem met het logo van onze vereniging. De begeleider kan de judoka tijdens wedstrijden dan gemakkelijker tus­sen de vele judopakken herkennen. Men kan ook een embleem kopen voor een eventueel tweede pak. Het embleem kost €3,50.

De spreekbeurttas

Het bestuur van de judovereniging heeft een spreekbeurttas aangeschaft. Deze spreekbeurttas is een tas met informatie, waarmee je zelf een spreekbeurt over judo kunt samenstellen.

De tas bevat:

 • Een plaat met een lijst van de inhoud
 • Een folder JBN
 • Een voorbeeld van een Kuygraad diploma
 • Een boekje met Judo informatie voor de jeugd
 • Een placemat: "De weg naar de zwarte band"
 • Een zwarte band
 • Een stukje van elke judoband
 • Een foto van Jigoro Kano
 • Informatie voor een spreekbeurt
 • Tips voor een spreekbeurt
 • Boekenlijst en websitelijst
 • Judo, Aikido en Jiu-Jitsu, wat is dat?
 • Verhalen over Judotoppers
 • Foto's van Anton Geesink en Dennis van der Geest

Door de vereniging zelf bijgevoegd:

 • Een lijstje met 10 vragen over judo
 • Een aantal uitdeelkaartjes voor gratis proeflessen