JBN toernooi

Wanneer je ervaring hebt opgedaan bij de opstaptoernooien wordt het uiteindelijk tijd om over te stappen op de reguliere toernooien.

Hier ga je de strijd aan tegen echte wedstrijdjudoka’s die net als jou ook al ervaring hebben opgedaan.

Bij de grotere toernooien gelden een aantal regels:

Het judopaspoort (ingevuld en met foto!!) moet altijd worden meegenomen met de JBN sportpas en het moet vaak ook getoond worden bij de weging. Bewaar deze pas dan ook in het paspoort!!!

De judoka moet tijdig vóór de weging aanwezig zijn en moet daar in judo pak (eventueel zonder judo jas) gewogen worden. Je mag twee keer gewogen worden, je mag je judo jas meestal pas uitdoen als blijkt dat je zwaarder bent dan opgegeven (verjaardag, Sint Maarten, kerstdagen). Een judo jas kan soms meer dan een kilo wegen en sommige judoka’s wegen altijd zonder judo jas.

De begeleiders (= ouders en andere familie) moeten toegangsgeld betalen, meestal rond de 3 euro, kinderen zijn veelal goedkoper of gratis. Dit entreegeld is voor de organiserende vereniging om extra inkomsten te verwerven ter bestrijding van de kosten . De coach (of 1 begeleidende ouder per vereniging) krijgt een coachkaart tegen betaling van statiegeld.

Ongeveer één tot twee weken voor het toernooi krijg je een deelnemersbriefje. Daarop staat de tijd, waarop je aanwezig moet zijn voor de weging, in welke poule je zit, hoe zwaar je bent en hoe laat jouw wedstrijd begint.

Als het gewicht op het briefje niet (meer) klopt, moet je bellen met een telefoonnummer dat op het briefje staat. Je wordt dan (gratis) overgepouled. Geef de nieuwe tijd en poule wel tijdig door aan het bestuur. Op de dag zelf is het niet altijd meer mogelijk om overgepouled te worden omdat bijvoorbeeld de kinderen, die hetzelfde gewicht hebben, al geweest zijn. Soms kan je tegen betaling van 5 euro worden omgepouled.

Tijdens het toernooi is er soms een coach van onze vereniging aanwezig, anders mag één van je ouders als coach optreden. Een coach begeleidt je in de sportzaal en geeft je soms een paar tips of droogt je tranen als je erg teleurgesteld bent omdat je verloren hebt.

Ben je op de dag zelf verhinderd, bijv. door ziekte, bel dan naar de begeleider (als die er is). Vergeet dit niet, anders staat deze voor niets te wachten in de sportzaal. Soms zit er vele uren tussen de ene en de andere deelnemer van onze vereniging en zeker als je de laatste of eerste bent is dit erg vervelend voor de coach.

Bij een aantal toernooien mogen je ouders niet in de zaal, maar moeten zij op de tribune zitten. Bij andere toernooien is de tribune wel in de zaal, maar wat verder weg van de matten. In ieder geval is het niet toegestaan dat ouders bij de mat van de judoka zitten of staan (kleinere toernooien en uitzonderingen daargelaten). Dit is alleen toegestaan voor de coaches.

Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen doorgegeven aan de secretaris, die zorgt voor vermelding in de plaatselijke kranten en op de site.

Is er geen coach mee, geef dan zelf de uitslag door, want anders wordt deze niet opgeteld bij de wedstrijdladder. Laat dit wel noteren in het judopaspoort, zodat de uitslag gecontroleerd kan worden. Er is tenslotte een mooie prijs verbonden aan de winnaars van de wedstrijdladder!