Uw privacy

Judovereniging Jigotai is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de judovereniging uw persoonsgegevens verwerkt.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de judovereniging zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de judovereniging Jigotai, p/a/ Dorpsstraat 20, 8437 PB Zorgvlied. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de judovereniging uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt judovereniging Jigotai persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u diensten van de judovereniging afneemt.
  • Wanneer u contact heeft met de judovereniging, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail of social media benadert;
  • Om leden op de hoogte te houden, via de nieuwsbrieven of e-mailberichten.
  • U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrieven door het sturen van een e-mail.
  • Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie
  • De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is.
  • Wanneer u op het aanmeldingsformulier of het toestemmingsformulier toestemming hebt gegeven om naam en eventuele foto te gebruiken voor vermelding van uitslagen en/of een verslag op de website en in krantenartikelen.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over onze club en/of diensten, dan kunt u een e-mail sturen aan ons via het secretariaat e-mailadres info@jigotai.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
De judovereniging laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
De judovereniging gaat graag, via de social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie en diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Judovereniging Jigotai,
Dorpsstraat 20
8437 PB Zorgvlied
info@jigotai.nl

Wijzigingen
De judovereniging Jigotai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de judovereniging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de judovereniging uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en/of in nieuwsbrieven.