Judovereniging Jigotai

Welkom op de site van de judovereniging Jigotai

Deze pagina:

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • het judo examen (kyu-graad examen en de kyu-graden van laag naar hoog)
 • Wanneer kan ik meedoen met een toernooi?
 • Hoe gaat dat op een toernooi?
 • Dorpentoernooien
 • De clubdag
 • De judoka's van het jaar 2015

Het kyu-graad examen

Twee keer per judoseizoen kunnen de leden (op advies van de trainer) deelnemen aan een judo-examen. Elke judoka kan dan laten zien hoe ver hij of zij gevorderd is met verschillende technieken. Natuurlijk is ook inzet en deelname tijdens de lessen en toernooien belangrijk voor het resultaat van het examen. Afhankelijk van de prestaties van de judoka tijdens het examen en de gehele voorgaande trainingsperiode krijgt hij/zij een andere slip (= een klein stukje nieuwe band) of zelfs een nieuwe kyu-graad (= kleur band + een hierbij behorend diploma). Hoe hoger de graad, des te uitgebreider het examen.

Ter ondersteuning hebben we eenkyugradenkaart, die aan de leden voor het examen wordt uitgereikt. Hieronder is ook de website van de Judo Bond Nederland waar je een aantal worpen kunt bekijken:  http://www.digidojo.nl/kidsstuff/judo+technieken/gele+band/cDU1364_Gele+Band.aspx

De Kyu-graden van laag naar hoog:

 • 6e kyu. Witte band met achtereenvolgens te behalen slip: geel, oranje, groen, blauw en bruin
 • 5e kyu. Gele band met achtereenvolgens te behalen slip: oranje, groen, blauw en bruin.
 • 4e kyu. Oranje band met achtereenvolgens te behalen slip: groen, blauw en bruin. 
 • 3e kyu. Groene band met achtereenvolgens te behalen slip: blauw en bruin. 
 • 2e kyu. Blauwe band, met daarna te behalen slip: bruin­.
 • 1e kyu. Bruine band.

Na een oefenperiode van minimaal 2 jaar na het behalen van de 1e kyu, kan er via het district een dangraad of zwarte-band-examen aangevraagd worden, wat uitsluitend door een districts dangraadcommissie wordt afgenomen. Door middel van het aanvragen van een “oranje kaart” kan je wedstrijdpunten verzamelen bij een aantal wedstrijden in het district. Na het behalen van 100 punten kan je dan een vereenvoudigd judo-examen doen. Vraag hiervoor informatie bij de secretaris van de vereniging.

Indien een behaalde kyu-graad niet bij de Judo Bond Nederland wordt geregistreerd, dan is het examen niet erkend. Geregistreerde kyu-graden worden onder bepaalde voorwaarden blijvend door de JBN erkend.

Wanneer kan ik meedoen met een toernooi?

Beginnende judoka’s krijgen na enige tijd een uitnodiging voor een “Dorpentoernooi”. Zie voor de uitleg hiervan bij het onderwerp hieronder. Wanneer een beginner het eerste toernooi met goed gevolg heeft gedaan, krijgt het een volgende uitnodiging. Met goed gevolg bedoelen we niet, dat er een podiumprijs gehaald moet worden, maar wel dat het kind het leuk gevonden heeft en niet huilend de mat af is gegaan.

Na een aantal dorpentoernooien krijgt de judoka een uitnodiging mee voor wat grotere toernooien, beginnend met “Opstaptoernooien”, waarna een kind eventueel kan doorstromen naar de grotere toernooien.

We hanteren deze regels, omdat het voor de beginnende judoka’s heel erg frustrerend is om bij de eerste wedstrijden al binnen enkele seconden op de mat geworpen te worden en soms na twee verloren wedstrijden al weer, zonder prijs, naar huis gestuurd wordt. Op grotere toernooien zijn soms judoka’s, die al erg veel wedstrijden gedaan hebben en de beginner krijgt dan soms echt “vliegles”. Als ze te vroeg naar grotere toernooien gaan, kan dit hun hele plezier in de judosport bederven en dat zou jammer zijn.

Hoe gaat dat op een toernooi?


Bij de grotere toernooien gelden een aantal regels:

 1. Het judopaspoort (ingevuld en met foto!!) moet altijd worden meegenomen met de JBN sportpas en het moet vaak ook getoond worden bij de weging. Bewaar deze pas dan ook in het paspoort!!!
 2. De judoka moet tijdig vóór de weging aanwezig zijn en moet daar in judopak (eventueel zonder judojas) gewogen worden. Je mag twee keer gewogen worden, je mag je judojas meestal pas uitdoen als blijkt dat je zwaarder bent dan opgegeven (verjaardag, Sint Maarten, kerstdagen). Een judojas kan soms meer dan een kilo wegen en sommige judoka’s wegen altijd zonder judojas.
 3. De begeleiders (= ouders en andere familie) moeten toegangsgeld betalen, meestal rond de 3 euro, kinderen zijn veelal goedkoper of gratis. Dit entreegeld is voor de organiserende vereniging om extra inkomsten te verwerven ter bestrijding van de kosten . De coach (of 1 begeleidende ouder per vereniging) krijgt een coachkaart tegen betaling van statiegeld.
 4. Ongeveer één tot twee weken voor het toernooi krijg je een deelnemersbriefje. Daarop staat de tijd, waarop je aanwezig moet zijn voor de weging, in welke poule je zit, hoe zwaar je bent en hoe laat jouw wedstrijd begint.
 5. Als het gewicht op het briefje niet (meer) klopt, moet je bellen met een telefoonnummer dat op het briefje staat. Je wordt dan (gratis) overgepouled. Geef de nieuwe tijd en poule wel tijdig door aan het bestuur. Op de dag zelf is het niet altijd meer mogelijk omdat bijvoorbeeld de kinderen, die hetzelfde gewicht hebben, al geweest zijn. Soms kan je tegen betaling van 5 euro worden omgepouled.   
 6. Tijdens het toernooi is er soms een coach van onze vereniging aanwezig, anders mag één van je ouders als coach optreden. Een coach begeleidt je in de sportzaal en geeft je soms een paar tips of droogt je tranen als je erg teleurgesteld bent omdat je verloren hebt.
 7. Ben je op de dag zelf verhinderd, bijv. door ziekte, bel dan naar de begeleider (als die er is). Vergeet dit niet, anders staat deze voor niets te wachten in de sportzaal. Soms zit er vele uren tussen de ene en de andere deelnemer van onze vereniging en zeker als je de laatste of eerste bent is dit erg vervelend voor de coach.
 8. Bij een aantal toernooien mogen je ouders niet in de zaal, maar moeten zij op de tribune zitten. Bij andere toernooien is de tribune wel in de zaal, maar wat verder weg van de matten. In ieder geval is het niet toegestaan dat ouders bij de mat van de judoka zitten of staan (kleinere toernooien en uitzonderingen daargelaten). Dit is alleen toegestaan voor de coaches.
 9. Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen doorgegeven aan de secretaris, die zorgt voor vermelding in de plaatselijke kranten en op de site.  
 10. Is er geen coach mee, geef dan zelf de uitslag door, want anders wordt deze niet opgeteld bij de wedstrijdladder. Laat dit wel noteren in het judopaspoort, zodat de uitslag gecontroleerd kan worden. Er is tenslotte een mooie prijs verbonden aan de winnaars van de wedstrijdladder!

Bij het bestuur is er een boekje verkrijgbaar met een uitgebreide uitleg over de gang van zaken bij een toernooi en bij ons eigen toernooi in het bijzonder. Af en toe wordt er via de mail ook een uitleg rondgestuurd.

Dorpentoernooien

Het Dorpentoernooi is een samenwerkingsverband tussen een 6-tal meest kleinere judoverenigingen uit Noord Nederland, die lid zijn van de JBN. Samen worden er jaarlijks 5 tot 6 kleine beginners toernooien georganiseerd, ieder op een andere locatie bij één van de aangesloten clubs uit Diever, Beilen, Westerbork, Noordwolde, Hoogeveen en Meppel. Deze toernooien zijn vooral bedoeld om de jonge en onervaren judoka's vertrouwd te maken met het gebeuren rond de wedstrijden. Maar ook de oudere en iets meer ervaren judoka's mogen (onder bepaalde voorwaarden) hieraan deelnemen. Ter stimulering is er voor alle deelnemers een prijsje en ook supporters zijn van harte welkom (toegang gratis).

De  datums van de Dorpentoernooien staan vermeld op de agenda pagina.

Judoka's van het jaar

De judovereniging Jigotai heeft enkele jaren geleden een onderscheiding in het leven geroepen, om judoka’s, die zich op een bijzondere wijze onderscheiden hebben, te stimuleren. Deze "bijzondere wijze" kan op vele manieren worden opgevat en alle judoka’s kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits zij op een speciale manier de aandacht van de leraar hebben getrokken. Soms is dit als zij het hele jaar geen enkele les hebben overgeslagen, maar soms is dat ook doordat zij optreden als vrijwilliger tijdens een toernooi of bij andere activiteit van de vereniging.



Judoka’s van het jaar 2017 

De laatste judoles van het jaar 2017 werd feestelijk afgesloten met een ouder/kind judoles. Dit is een leuke les, waarbij elk kind een ouder mee mag nemen om samen lekker te kunnen stoeien. Als extra feestelijk tintje werden tijdens het wisselen van de groepen de beide judoka’s van het jaar bekend gemaakt. Jaarlijks wordt er door de judoleraar van de judovereniging Jigotai uit elke groep een judoka gekozen die op een bijzondere en positieve manier in het afgelopen jaar zijn aandacht heeft getrokken.


In de eerste groep viel de eer te beurt aan de vijfjarige Jay Walstra. Ondanks dat Jay de jongste en de kleinste judoka is van de groep, was dit vanaf zijn eerste les niet te merken. Jay kan niet wachten om naar de judoles te gaan en is dan ook een half uur van de voren al aanwezig en wil graag meehelpen met matten leggen. Als de les dan eenmaal begint maakt het Jay allemaal niets uit. Geen uitdaging gaat hij uit de weg of het nu gaat om het uitvoeren van een moeilijke techniek of dat hij geworpen wordt. Dit alles is niet alleen te zien tijdens de training, maar ook op de 2 toernooien waar Jay aan mee heeft gedaan. Tot nu toe was Jay ook op deze 2 toernooien de jongste en de kleinste, maar dat maakt onze Jay niks uit. Vaak vinden zijn leeftijdsgenootjes het allemaal erg spannend, maar bij Jay is hier niets van te merken en als je dan ook nog meerdere malen een tegenstander in een houdgreep weet te leggen en zelf meerdere malen uit een houdgreep weet te ontsnappen dan ben je een echte judoka en ben je bij Jigotai judoka van het jaar.


Niet alleen bij groep1 was het een lastige keuze, maar zeer zeker ook bij groep2. Tja als iedereen iedere week aanwezig is en enthousiast op de mat staat en wil leren, wordt het ons wel moeilijk gemaakt.

Uiteindelijk hebben we toch een keuze moeten maken en is Timothée Adema judoka van het jaar geworden. Timothée is ontzettend leergierig. Naast alle benamingen die hij graag wil leren is hij altijd op zoek naar een nieuwe techniek. Hij wil meer laten zien dan nodig is, maar is vooral ook bezig om zichzelf te verbeteren. Het liefst is Timothée iedere dag aan het judoën.

Het is leuk om te zien dat de nadruk niet ligt op het beter willen zijn dan een ander, maar het juist ook leuk vinden om een ander hierin te helpen. Hij stelt zich dan ook zeer sociaal op. Sinds kort helpt Timothée dan ook mee met lesgeven in de eerste groep. Alles bij elkaar maakt het Timothée welverdiend judoka van het jaar.