Judovereniging Jigotai

Welkom op de site van de judovereniging Jigotai

Nieuws en Nieuwtjes

Goede resultaten voor Jigotai

Op zaterdag 14 oktober gingen maar liefst 14 judoka’s van de judovereniging Jigotai naar het Dorpentoernooi in Noordwolde. In het eerste blok kwamen Twan van Hurck, Jay Walstra en Tim Palma aan de beurt. Dit zijn de jongste judoka’s die alle drie voor het eerst aan een wedstrijd meededen. Jay wist 1 van de 4 wedstrijden te winnen en kwam daarmee op de 3e plaats. Twan won twee wedstrijden, beiden met 10 punten en daarbij veroverde hij de 2e plaats. Ook Tim won 2 van zijn wedstrijden en ook hij kwam daarbij op de 2e plaats. 

Daarna was het de beurt aan Renz Koenders, Rik van den Brandhof en Arjan Goettsch. Renz won zijn laatste wedstrijd en kwam daarmee op de 4e plaats. Rik won 2 van zijn wedstrijden met een Wazari, waarmee hij beslag wist te leggen op de 2e plek op het erepodium.
Arjan Goettsch was erg goed op dreef. Hij wist bijna al zijn wedstrijden te winnen met 10 punten. Daarmee wist hij de tweede plek op het erepodium te behalen.

In het laatste blok kwamen Eline Renkema, Maarten Klaver, Selene Maas, Kyan Kuijpers, Julian Bakker, Timothee Adema, Teus Hoogstraten en Damian Kuijpers op de mat. Sommigen in dezelfde poule, anderen met allemaal kinderen van andere clubs.
Eline Renkema was bijzonder goed op dreef. Zij won al haar wedstrijden en behaalde daarmee de hoogste plaats op het erepodium. Maarten en Selene zaten in dezelfde poule en Maarten wist 2 wedstrijden te winnen. Hij kwam daarmee op de 4e plaats. Ook Selene behaalde de 4e plek.
Julian Bakker won 1 wedstrijd en kwam daarmee op de 4e plaats, net als Kyan Kuijpers, die met 2 gewonnen wedstrijden ook op de 4e plaats kwam. Timothée wist 3 wedstrijden op zijn naam te zetten en kwam op de 3e plaats van het erepodium. Teus Hoogstraten wist 2 wedstrijden te winnen en kwam daarmee op de 4e plek. Damian Kuijpers was deze keer erg goed op dreef. Hij won 4 van de 5 wedstrijden en werd daarmee 1e in zijn poule.

De volledige uitslag is als volgt:

1e plaats:   Eline Renkema en Damian Kuijpers
2e plaats:   Twan van Hurck, Tim Palma, Rik van den Brandhof, Arjan Goettsch en Timothée Adema
3e plaats:   Jay Walstra
4e plaats:   Renz Koenders, Kyan Kuijpers, Maarten Klaver, Teus Hoogstraten, Selene Maas en Julian Bakker.

Op 2 december is er weer een Dorpentoernooi. Dan is het in de dojo van judovereniging Tachi in Beilen.


Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuws en nieuwtjes n.a.v. de laatste en een vooruitblik naar de komende periode

1.    Geen Appelactie dit jaar
        Hoewel de club de financiën goed gebruiken kan, hebben we helaas moeten besluiten om dit jaar geen Appelactie te         houden. Met het lage ledenaantal en het daarmee samenhangende lage vrijwilligersaantal ziet het bestuur geen         mogelijkheden om dit goed te organiseren. Het is belangrijk om geen slecht georganiseerde Appelactie te houden om zo de         goede reputatie van deze actie niet te bederven. Hoewel we ook nadenken over een ander soort actie, willen we daarmee         de mogelijkheid openhouden om later toch weer een Appelactie te kunnen houden.

2.      Judo clinics
        Omdat het ledenaantal ons behoorlijk zorgen baart, hebben we via Sport Drenthe en de gemeente een gesprek gehad over         ledenwerving en –behoud met Tim Jansen, beweegcoach bij de gemeente Westerveld. Tim gaat contacten leggen met de         scholen in de gemeente om na te gaan of er ook belangstelling is voor een judoclinic tijdens de gymlessen. Daarmee hopen         we de kinderen enthousiast te maken voor judo en daarmee nieuwe leden te werven.

3.      Rabobank Clubkasactie
        Over de Rabobank Clubkasactie hebben we nog geen nieuws. Hopelijk hebben veel mensen gestemd voor Jigotai en zal er         straks een mooi bedrag worden bijgeschreven op onze rekening. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte.

4.      Judo examens
        In overleg met de trainer en diens supervisor zal het judo examen worden gehouden op woensdag 29 november. Dit is wat         later in het seizoen dan andere jaren. De examens in het voorjaar zullen dan ook verschuiven naar een latere datum.

5.      Mattenschoonmaak
        De matten zijn al geruime tijd niet gereinigd. Wie wil ons helpen om dit een keer te doen? Om dubbel werk te voorkomen         willen we dit doen voorafgaand aan de lessen, zodat de matten al gelegd zijn (allemaal!) en is het met 4 personen in een         klein half uurtje gedaan. De datum zullen we in overleg plannen. Opgeven via info@jigotai.nl.

6.     Sportpret 2018
        Het duurt nog wel even, maar in maart 2018 willen we weer meedoen met Sportpret. Om ook belangstellenden vanuit het         voortgezet onderwijs kennis te laten maken met judo, moet er wat geschoven worden met de tijden en zullen in die tijd         zowel groep 1 als groep 2 een kwartiertje eerder beginnen. Dit alles natuurlijk alleen als er voldoende belangstelling is. We         zullen u hier tijdig van op de hoogte brengen.

7.    Herfstvakantie
        Vanwege de herfstvakantie is er op 25 oktober geen judo.

Succesvolle Open les bij Jigotai,

In het kader van de Nationale Sportweek heeft de judovereniging Jigotai afgelopen woensdag een Open Les georganiseerd. In beide groepen kwamen er maar liefst 3 kinderen kijken en meedoen met de judoles. Een aantal van hen maakte voor het eerst kennis met judo en konden, als zij dit wilden, een judopak lenen. Er waren er echter ook die een broertje of zusje op judo hebben zodat ze diens “oude” judopak aankonden en er zodoende als een echte judoka uitzagen.

Met een paar leuke judospellen en wat kleine techniekjes konden alle kinderen meedoen en werd het een leuke les. Als ze het leuk vonden, mogen alle zes kinderen komende week nog een proefles bijwonen.Jigotai sluit het seizoen af met vriendjesles en heel veel prijzen!

Op woensdag 28 juni werd de laatste les van het judoseizoen 2016/2017 afgesloten met een gezellige vriendjesles. Alle leden mochten op deze dag een vriendje of vriendinnetje meebrengen. Op deze manier kunnen de kinderen aan hun vriendje of vriendinnetje laten zien wat er zoal geleerd wordt tijdens een judoles en vooral ook dat judo een leuke sport is.

Dat je ook af en toe een mooie prijs kunt winnen met judo is natuurlijk ook nog iets om trots op te zijn en het is dan ook erg leuk om zo’n mooie prijs in ontvangst te nemen in aanwezigheid van je vriendje of vriendinnetje. En die kans was er vandaag, want zoals gebruikelijk werden er tijdens deze les prijzen uitgereikt aan alle judoka’s die dit jaar aan een wedstrijd hebben meegedaan. Voor elke wedstrijd ontvangen ze een aantal punten en zo ontstaat er een “wedstrijdladder” waarbij de judoka’s prijzen ontvangen van verschillende grootte. Hoe hoger het puntenaantal hoe mooier de prijs. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het soort wedstrijd, want veruit de meeste kinderen doen nog mee aan de beginnerswedstrijden, terwijl Ivan Vrieling al meedoet aan echte grote toernooien en daar is het een stuk moeilijker om een podiumplaats te behalen.

De 1e t/m de 4e prijs waren respectievelijk voor Julian Bakker (68 punten), Eline Renkema (65 punten), Jasper Renkema (63 punten) en Teus Hoogstraten (62 punten). Zij ontvingen een fraai judobeeldje. De 5e plaats was voor Rik van den Brandhof (54 punten), die een grote standaard kreeg. Plaats 6 en 7 waren voor Kyan Kuijpers (45 punten) en Iris Lootsma (39 punten). Zij kregen een stenen standaard. Voor de 8e t/m de 10e plaats was er een mooie metalen standaard voor Julian Roeters (26 punten), Ivan Vrieling (26 punten), Damian Kuijpers (25 punten) en Arjan Goettsch (23 punten). Plaats 11 en 12 was voor Timothée Adema (15 punten) en Renz Koenders (13 punten). Zij kregen een leuk standaardje van kunststof.

Op 6 september beginnen de lessen weer voor het nieuwe seizoen, met voor iedereen weer evenveel kans om een mooie prijs in de wacht te slepen. Op 13 september doet Jigotai mee aan de Nationale Sportweek en wordt er een “Open les” gehouden. We hopen op veel belangstellenden om kennis te komen maken met deze mooie en vooral nuttige sport.


Nieuwsbrief juni

1.      Het gedeeltelijk nieuwe bestuur is na de algemene ledenvergadering meteen voortvarend van start gegaan en heeft zich             opgegeven voor de cursus “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd”. Deze cursus wordt gegeven via Sport Drenthe en gefaciliteerd             en betaald door de gemeente Westerveld.

            Centraal staat het werven van vrijwilligers voor onze vereniging. De cursus, die in totaal vier maanden duurt,             garandeert  onze vereniging een flinke aanwas van vrijwilligers. Duizend verenigingen deden mee met deze aanpak; alle             haalden het aantal gewenste nieuwe vrijwilligers!

            Ook wij zijn enthousiast en willen jullie informeren over deze aanpak, omdat wij rekenen op ieders steun tijdens de             uitvoering van deze methode. Wij zijn van plan om deze methode uit te voeren in de periode van september t/m oktober             2017. Indien je nog vragen hebt, of als je nuttige tips voor ons hebt, dan kan je ons gerust even bellen.


2.     Omdat vooral ook het ledenaantal ons zorgen baart, hebben we via Sport Drenthe en de gemeente ook een gesprek             gehad over de ledenwerving en -behoud. Wij hebben een aantal nuttige tips hierover gekregen en zullen binnenkort             hierover ook in gesprek gaan met de beweegcoaches van de gemeente. Ook hiervoor geldt: hebt u tips of ideeën voor             ons, laat het ons weten!


3.     Op woensdag 31 mei hebben we afscheid genomen van Harry Walter. Harry heeft ruim 6 jaar geleden het stokje             overgenomen van Jan Nip en nu gaf hij het stokje (letterlijk) door aan Bass Bolleman. Ook Bass zal, net als de meeste             voorgaande judoleraren van Jigotai via onze vereniging beginnen aan de cursus voor judoleraar. Oud-judoleraar van             Jigotai Peter Baas zal Bass hierin begeleiden.


4.      Afgelopen week (23) hebben we de lessen van beide groepen samengevoegd omdat er vanwege vakanties en andere             activiteiten erg weinig kinderen aanwezig waren. In week 24 zijn er meer kinderen aanwezig en zullen de lessen weer             gewoon op de eigen tijd worden gegeven.


5.     Heeft u een rekening bij de Rabobank Zuidwest Drenthe en bent u lid van deze bank, dan krijgt u bij het volgende ledenblad             een stemkaart om mee te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Elk jaar kunnen de leden stemmen uitbrengen aan             hun favoriete vereniging om hun vereniging te helpen de kas te spekken. Bent u geen lid maar heeft u wel een rekening             (of hypotheek) bij de Rabobank Zuidwest Drenthe, dan kunt u gratis lid worden, het kost niets! Uw stem kan ons veel geld             opleveren en dat kunnen we goed gebruiken!


6.     Dit jaar stoppen we eerder dan gebruikelijk met de lessen vanwege de veelheid van andere activiteiten die in deze tijd             worden gehouden. Op 28 juni is de laatste les van dit seizoen. Hoe deze les wordt ingekleed is nog niet bekend. Tijdens             deze les zullen in ieder geval de prijzen voor de wedstrijdladder worden uitgereikt. Ben je nieuwsgierig wie er in de prijzen             is gevallen? Op onze site staat de uitslag.


We wensen iedereen alvast een fijne vakantie en hopen jullie allemaal weer gezond terug te zien op woensdag 6 september


Ouder/Kind judo als laatste les Harry en eerste les Bass Bolleman

Op woensdag 31 mei nam Harry Walter, na 7 jaar,  afscheid als judoleraar bij Jigotai. Om iedereen, en dus ook de ouders, gelegenheid te geven om afscheid te nemen van Harry was er een ouder/kind judoles ingepland. Daardoor konder er meerdere punten in 1 worp gescoord worden: afscheid van Harry, een leuke les en een kennismaking met Bass Bolleman. Bass zal, onder supervisie van Peter Baas de lessen bij Jigotai gaan overnemen. Bass is nog in opleiding voor judoleraar, net als de vele voorgaande trainers die voor hem bij Jigotai zijn begonnen aan hun opleiding tot judoleraar.


Laatste Dorpentoernooi judo in Meppel

Bij het 5e en laatste Dorpentoernooi Noord Nederland van dit seizoen, dat deze keer gehouden werd in de dojo van Buso Sonkei in Meppel hadden zich 5 beginnende judoka’s van de judovereniging Jigotai opgegeven.

In het eerste blok kwamen Jasper Renkema, Rik van den Brandhof, Teus Hoogstraten en Eline Renkema aan de beurt.

Jasper, de lichtste van alle judoka’s wist 1 van de 5 wedstrijden te winnen. Rik van den Brandhof zat in dezelfde poule en won 3 wedstrijden.

Eline zat ook in een poule van 5 judoka’s en kwam wat moeilijk op dreef. Na 3 op het nippertje verloren wedstrijden wist ze toch 2 wedstrijden te winnen. Teus Hoogstraten streed voor wat hij waard was, maar ondanks zijn grote inzet wist hij geen wedstrijd op zijn naam te zetten.

Na de pauze was Julian Bakker aan de beurt. Hij mocht 6 keer op de mat verschijnen en hij wist al deze wedstrijden te winnen, waarvan 4 met Ippon.

Dit seizoen is er geen Dorpentoernooi meer en in het nieuwe seizoen begint de reeks van 6 toernooien weer op 14 oktober in Noordwolde


De gehele uitslag was als volgt:

1e plaats: Julian Bakker

3e plaats: Rik van den Brandhof

4e plaats: Jasper Renkema, Teus Hoogstraten en Eline Renkema


Vriendjesles bij Jigotai

Op woensdag 3 mei was het druk bij de judolessen van judovereniging Jigotai. Op die dag mocht iedere judoka een vriendje of vriendinnetje meenemen om haar/hem eens te laten zien wat er zoal geleerd wordt tijdens een judoles.

Er werd begonnen met een aantal valtechniekjes, zodat ook de vriendjes leerden dat vallen helemaal niet pijn hoeft te doen. Dit werd natuurlijk gedaan in spelvorm. Daarna werd er geoefend met een worp en een kanteltechniek. Aan het eind van de les werd er een wedstrijd gehouden tussen de vriendjes, want de judoka’s wilden natuurlijk wel weten wie er het snelste en behendigste was van hen beiden.

Het was een leuke les en deze zal zeker nog een keer herhaald worden.Alle examenkandidaten zijn geslaagd en sommige kinderen gingen zelfs met meer dan 1 slip omhoog.

In de eerste groep waren er 10 judoka’s die examen deden. Vijf van deze judoka’s deden voor de eerste keer examen. Twee daarvan waren nog maar net op judo, dus behaalden zij hun Niveau 1 diploma. Eéntje behaalde de Witte Band en de overige twee behaalden daarbij nog een gele slip aan hun nieuwe band.

In de tweede groep deden er 13 judoka’s examen, één judoka was net op judo en behaalde dus ook een Niveau 1 diploma, zes judoka’s behaalden een nieuwe band, de overige judoka’s behaalden allemaal een andere slip.

De totale uitslag kan je zien op de pagina Üitslagen van wedstrijden en/of examens"