Judovereniging Jigotai

Welkom op de site van de judovereniging Jigotai

Oranjefondscollecte groot succes voor Jigotai

Mede door de enthousiaste medewerking van alle leden (en hun ouders) is de collecte voor het Oranjefonds een groot succes geworden. De drie judoka’s die het meeste opgehaald hebben, werden afgelopen woensdag tijdens de les extra in het zonnetje gezet en kregen een mooie beker uitgereikt. Ivan Vrieling (meest rechts op de foto) had het meeste opgehaald, hij had met € 81,00 meer dan 10% van het totaalbedrag bij elkaar gekregen. Op de tweede plaats kwam Timothée Adema (midden) die een bedrag van €49,70 had opgehaald en als derde kwam Arjan Goettsch, die goed was voor een bedrag van € 40,85. Alle leden kregen een leuk presentje voor hun enthousiaste medewerking. Dat alle leden erg enthousiast bezig waren geweest bleek wel uit het bedrag van € 715,14 dat in totaal was opgehaald. Een geweldig resultaat, waarvan de helft voor onze clubkas is. De ander helft is voor sociale initiatieven in de regio.

Natuurlijk was dit resultaat niet mogelijk geweest zonder de gulle gevers uit de gehele gemeente Westerveld, waarvoor dan ook onze hartelijke dank.Resultaten van Jigotai bij het Dorpentoernooi Meppel


Op zaterdag 26 mei werd in de dojo van Sonkei Budo Meppel het laatste Dorpentoernooi van dit seizoen gehouden. Er hadden zich 65 kinderen opgegeven, waarvan er 10 van Judovereniging Jigotai waren.

In het eerste blok kwamen Tim Palma (zie foto) en Teus Hoogstraten aan de beurt. Teus begon niet erg goed en verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Toen kreeg hij de smaak te pakken en vervolgens wist hij 3 wedstrijden op zijn naam te zetten, wat goed was voor een mooie 3e plaats.

Tim ging direct voortvarend te werk en wist al zijn wedstrijden met Ippon te winnen, wat natuurlijk resulteerde in een 1e plaats. Hij kreeg tevens zijn einddiploma en mag nu naar de grotere toernooien.

In het tweede blok kwamen Jasper Renkema en Selene Maas op de mat. Door het onverwacht wegblijven van een aantal deelnemers kwam Selene in een zware poule terecht. Hoewel zij zich zeker niet zomaar gewonnen gaf, moest ze genoegen nemen met een 4e plaats. Jasper wist 2 wedstrijden nipt op zijn naam te zetten en werd daarmee 2e.

In het laatste blok kwamen de 6 overige leden van Jigotai aan de beurt. Jelmer Kramer en Kasper Oosterhof zaten beiden in dezelfde poule, zij werden respectievelijk 4e en 3e. Arjan Goettsch moest flink aan de bak Hij zat in een zware poule, maar wist toch nog 1 wedstrijd op zijn naam te zetten. Hij behaalde daarmee een 4e plaats. Julian Bakker en Thijs Petersen zaten beiden in dezelfde poule. Julian wist alle wedstrijden met Ippon te winnen en kwam daarmee op de hoogste trede van het erepodium. Thijs won 2 wedstrijden en werd 2e. Eline Renkema wist 1 wedstrijd te winnen en werd daarmee 4e in haar poule.

De volledige uitslag is als volgt:
1e plaats: Tim Palma en Julian Bakker
2e plaats: Jasper Renkema en Thijs Petersen
3e plaats: Teus Hoogstraten en Kasper Oosterhof
4e plaats: Selene Maas, Jelmer Kramer, Arjan Goettsch en Eline Renkema.

Leden Jigotai collecteren voor Oranjefonds

Van 22 t/m 26 mei zal er door alle leden van de judovereniging Jigotai in de gehele gemeente Westerveld worden gecollecteerd voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds is dé collecte voor een sociaal en verbonden Nederland en de helft van het opgehaalde geld mag besteed worden aan de eigen club. De overige gelden gaan naar sociale initiatieven in de omgeving, dus iedereen kan hier profijt van hebben. De leden (en hun ouders) collecteren dus niet alleen voor het Oranjefonds, maar ook voor iedereen in de omgeving.

Toen het bestuur van Jigotai het aanbod kreeg om mee te doen met deze collecte, zagen zij direct de meerwaarde hiervan in. Niet alleen leren de leden zo om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij, maar ook kunnen zij op deze manier zelf geld bij elkaar brengen om materialen voor de club te kunnen kopen of om een leuk uitje te kunnen houden met elkaar.

Het bestuur hoopt dan ook dat de kinderen leuke ervaringen zullen opdoen met het collecteren, zodat zij zich in de toekomst vaker voor sociale initiatieven zullen willen inzetten.


Blije gezichten bij Judo examens van Jigotai

Op woensdag 25 april werd in het Dingspilhuus in Diever het judo examen afgenomen. Alle 37 leden deden examen en ze zijn allemaal geslaagd. De meeste judoka’s gingen 1 slip omhoog, een aantal gingen met 2 slips omhoog en een enkele judoka wist een nieuwe kleur band te behalen. Er waren ook twee judoka’s die nog maar erg kort op judo zitten, zij verdienden een mooi niveaudiploma.

De uitslag was als volgt:                                                                                                       


In groep 1:

Niveau 2 diploma:  
Wouter van Voorst
Witte band met gele slip:    
Tije Jorritsma, Mark Klaver, Sundor van der Kooij, Jelmer Kramer, Carly Kuijpers, Jurre Mestemakers en Thijs Petersen
Witte band met oranje slip:
Lana Dijkstra, Jay Walstra en Twan van Hurk
Witte band met bruine slip:
Renz Koenders


In groep 2:

Niveau 1 diploma:
Niels Luiten
Witte band met gele slip:
Nathan Boerhof, Mathis van der Meiden en Kasper Oosterhof
Witte band met oranje slip:
Maarten Klaver en Selene Maas
Witte band met groene slip:
Tim Palma
Witte band met bruine slip:
Arjan Goettsch en Rik van den Brandhof
Gele band:
Timothé Adema, Julian Bakker, Damian Kuijpers en Kyan Kuijpers
Gele band met groene slip:
Jasper Renkema
Gele band met blauwe slip:
Eline Renkema
Gele band met bruine slip:
Teus Hoogstraten
Groene band met bruine slip:
Lucas Meijer
Blauwe band:
Ivan Vrieling

                                                                                                                       Judoka’s van Jigotai behaalden mooie prijzen in Hoogeveen


Op zaterdag 21 april werd in het Activum in Hoogeveen het 87e Dorpentoernooi gehouden. Van Jigotai hadden zich 9 judoka’s opgegeven en zoals gewoonlijk waren zij ingedeeld in verschillende poules. Twee judoka’s moesten helaas verstek laten gaan, maar de overige 7 judoka’s deden allemaal goed hun best.


De eerste 5 judoka’s waren om 12.15 uur aan de beurt, waarbij Maarten Klaver een 3e en Kasper Oosterhof een 4e plaats wisten te behalen. Kasper deed voor de eerste keer mee en hij won 1 wedstrijd met een mooie Wazari.

Selene Maas en Teus Hoogstraten (foto) waren ook erg goed op dreef. Teus won al zijn wedstrijden en werd dus eerste. Selene behaalde een 3e plaats.


In het tweede blok was Thijs Petersen aan de beurt. Ook voor Thijs was het de eerste keer en hij won 1 wedstrijd met een perfecte Ippon. Hij werd daarmee vierde in zijn poule.


In het laatste blok kwam Tim Palma op de mat. Omdat hij bij vorige wedstrijden bijzonder goed had gepresteerd, was hij zwaarder ingepouled. Zijn tegenstanders waren dus soms ook best wat ouder of zwaarder, maar daar trok Tim zich niets van aan. Hij won 4 van de 5 wedstrijden wat resulteerde in een mooie 2e plaats.


De uitslag is als volgt:

1e plaats: Teus Hoogstraten
2e plaats: Tim Palma
3e plaats: Selene Maas en Maarten Klaver
4e plaats: Kasper Oosterhof en Thijs Petersen.  


Opstaptoernooi Beilen

Op zaterdag 24 maart gingen er 6 judoka's van Jigotai naar het Opstaptoernooi in Beilen. Julian was de eerste en had er erg veel zin. Alle partijen heeft hij gewonnen behalve 1 partij op beslissing van de scheids. Een partij heeft hij spectaculair gewonnen met een spetterende Ipon Seonage. Een mooie 2de plek.

Het tweede blok moest Rik aan de bak en hij stond goed te judoën. Hij heeft 2 wedstrijden verloren waarvan de eerste in de voorrondes en dat heeft hem genekt want dat waren net de punten die werden meegeteld voor de finale. Hierdoor werd hij 4de terwijl hij een keer van nr. 2 en 3 had gewonnen. Erg jammer, maar hij heeft goed gejudood.

Het derde blok waren Jasper en Kyan aan beurt. Jasper heeft leuk gejudood (iets te voorzichtig) en heeft een paar wedstrijdjes weten te winnen en is 4de geworden. Kyan was daarentegen op dreef en heeft net als Julian al zijn partijen op een na gewonnen. De laatste partij kreeg Kyan een knie in zijn kruis en was er met zijn hoofd niet meer bij en verloor de wedstrijd. Een mooie 2de plek.

Het laatste blok waren Tim en Eline aan de beurt. Tim heeft mooi judo laten zien waaronder een zeer sterke houdgreep en een fantastisch O-Goshi (super ipon). Tim begint het spelletje steeds beter onder de knie te krijgen (dat was gedurende het toernooi duidelijk te zien). Dat belooft wat voor de komende toernooien. Eline had pech en moest haar eerste partij tegen een zeer felle en onvriendelijke tegenstandster judoën. Deze tegenstandster maakte iedereen aan het huilen en ook Eline. Ze had zich dusdanig pijn gedaan dat ze niet meer wilde en ze is na haar eerste partij naar huis gegaan.

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuws en nieuwtjes n.a.v. Algemene Ledenvergadering en een vooruitblik naar de komende periode

1. Het bestuur was teleurgesteld door de geringe belangstelling voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Er waren slechts 8 leden vertegenwoordigd, waarvan er 6 vertegenwoordigd werden door bestuursleden en 1 door een kascommissielid. Vooral het aantal leden(ouderleden) dat niet was afgemeld was groot, waardoor er onnodig grote vergaderruimte was gereserveerd.

2. De financiële situatie van het afgelopen jaar was niet erg goed te noemen. Door het grote ledenverloop is er veel geld van de spaarrekening afgehaald om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Groot probleem is de achterstallige contributie en het bestuur zal zich beraden over te nemen stappen. Een begin is het verhogen van de kosten voor het sturen van een nota van 1 naar 5 euro, zodat er meer mensen zullen overgaan tot het regelen van een automatische betaling.

3. Door een verhoogd ledenaantal zijn de vooruitzichten wel positiever. Door de inspanningen van Bass met het geven van clinics gedurende 2 dagen op de scholen in Diever en Dwingeloo zijn er bijna 10 leden bijgekomen, waardoor de toekomst er weer wat rooskleuriger uitziet.

4. Om de financiële situatie te stabiliseren zal het nog wel noodzakelijk zijn om jaarlijks één of meer geldwervingsacties te organiseren en het bestuur zal zich oriënteren op een “lege flessen actie” en de in het verleden zeer succesvolle Appelactie. U zult hier dus zeker meer over horen.

5. Wanneer we precies zullen gaan verhuizen naar de nieuwe sportzaal is nog steeds niet bekend. Voorlopig blijven we zeker tot het einde van dit kalenderjaar nog op de huidige locatie. Zodra er meer bekend is, zullen we dit melden.

6. Binnenkort zal er informatie worden rondgestuurd over een “ouder/kind toernooi”. Dit wordt georganiseerd door Judoschool Assen, de club waar trainer Bass zelf ook traint, en bij voldoende belangstelling zullen wij als club hieraan deelnemen.

7. Het ligt in de bedoeling om dit jaar weer een clubdag te gaan organiseren. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd, maar er is nog geen besluit genomen. Waar we heen gaan, wat de kosten zijn en wie er als vrijwilliger mee mag, is nog niet bekend.

8. We, en vooral de judoka’s, zijn er erg blij mee dat Bass wil coachen bij de verschillende toernooien. Bass heeft echter wel aangegeven, dat hij niet altijd beschikbaar zal zijn, zeker als hij met zijn eigen zoon mee gaat naar een (ander) toernooi. Bass vraagt of er misschien ouders zijn die dit leuk vinden en die hier misschien wel wat meer van willen weten. Hij biedt daarom aan om de ouders, die hier belangstelling voor hebben, wegwijs te maken, zodat de kinderen tijdens een toernooi toch enige begeleiding krijgen. Een ouder hoeft niet de gehele dag aanwezig te zijn, want als meer mensen dit doen tijdens de wedstrijden van hun eigen kind, dan kan men een gedeelte van de dag voor zijn/haar rekening nemen. Wel moet men dan bereid zijn om ook de andere kinderen te coachen, want er mag per toernooi maar 1 coach per 15 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.

9. Tijdens de vergadering wordt er besloten om de meivakantie te plannen van 27 april t/m 13 mei. Op 2 en 9 mei is er dus geen judo.

10. Door deze vakantie zullen de geplande judo examen wat eerder worden gehouden en wel op de woensdag van 25 april.

Goede judowedstrijden voor Jigotai in Westerbork

Op zaterdag 10 maart gingen er 8 judoka’s van Jigotai naar het Dorpentoernooi. Dit judotoernooi voor beginnende judoka’s werd deze keer gehouden bij judovereniging Kubi Nage in Westerbork.


Direct aan het begin kwamen Arjan Goettsch, Renz Koenders, Teus Hoogstraten, Timothée Adema en Julian Bakker aan de beurt.
Arjan Goettsch zat in een zware poule en de deelnemers waren goed aan elkaar gewaagd. Van de 4 wedstrijden wist hij er 3 met een Ippon te winnen en daarmee behaalde hij de 1e plaats.
Ook Renz Koenders zat in een zware poule, waarbij hij duidelijk het onderspit moest delven. Toch ging hij met een mooie kanjerprijs naar huis en ook een diploma en een mooie medaille voor een 4e plaats.
Teus Hoogstraten moest 4 wedstrijden spelen en wist 1 daarvan met een Ippon te winnen. Dit leverde hem een medaille op voor de 4e plaats.
Timothée en Julian zaten in dezelfde poule, wat voor Julian een maatje te groot was. Timothée was iedereen de baas en hij ging naar huis met een medaille voor een 1e plaats, een diploma en een mooie kanjerprijs. Hij is zo goed geworden, dat hij nu naar de grotere toernooien mag.


In het tweede gedeelte was het de beurt aan Tim Palma, Maarten Klaver en Selene Maas, ieder in een andere poule.
Tim mocht 5 wedstrijden spelen en daarvan won hij er 3 met een Ippon en 1 op scheidsrechters beslissing. Hij behaalde daarmee de 2e plaats.
Maarten Klaver zat in een zware poule en, hoewel hij steeds bijna een punt wist te scoren, was het steeds net niet genoeg. Zijn harde werken werd beloond met een mooie medaille voor de 4e plaats.
Voor Selene was het eigenlijk precies hetzelfde. Ook zij deed goed haar best en behaalde een welverdiende 4e prijs.

De complete uitslag is als volgt:

1e plaats: Timothée Adema en Arjan Goettsch
2e plaats: Tim Palma
4e plaats: Renz Koenders, Teus Hoogstraten, Selene Maas, Julian Bakker en Maarten Klaver.

Kleinschalig judotoernooi in Veenhuizen

Afgelopen zaterdag 17 februari mochten 4 judoka’s van Jigotai zich bewijzen op het Paul Dijkstra Toernooi in Veenhuizen en dat hebben ze ook gedaan. In de ochtend waren Tim Palma en Rik van den Brandhof aan de beurt. Beiden (en trainer) hadden er zin in. Ondanks dat Rik ziek was wist hij niet van opgeven. Hij moest en zou de mat op, een echte strijder. Op de mat spande het erom het kon iedere kant op, maar net op het laatste moment kwam hij net wat kracht te kort. Menigeen had al opgeven, maar Rik niet en dat leverde hem een vierde plek op.

Tim was er helemaal klaar voor en had maar een doel, knokken en dat was te zien en te horen op de mat. Zowel staand als op de grond heeft Tim alles uit de kast gehaald en dat maakte het spannend. Een partij heeft Tim zich laten verrassen en was het ippon voor de tegenstander. Desalniettemin heeft Tim laten zien wat judo is en dat heeft geresulteerd in een welverdiende 4de plaats.

Op de middag waren Jasper en Eline Renkema aan de beurt en beiden hadden er zin in. Jasper was als eerste en was een beetje zenuwachtig, maar op mat was daar niks meer van te zien. Geen enkele partij werd weggeven, iedereen wilde winnen. Jasper kreeg zijn overwinningen niet cadeau en moest er hard voor knokken. Niet alleen staand waren het spannende wedstrijden, maar ook op de grond. Zo spannend dat hij één partij in de laatste seconde net heeft verloren omdat zijn tegenstander toch nog uit zijn houdgreep wist te ontsnappen. Desondanks toch een welverdiende 2de plaats.

Eline was de laatste en had alleen maar dames in de poule. De dames zijn vaak een stuk feller dan de jongens en dat waren ook de dames in de poule van Eline. Gelukkig is Eline ook fel en wilde maar een ding en dat is winnen. Het waren spannende wedstrijden, als Eline een wedstrijd had verloren gaf ze niet op en zorgde ze ervoor dat ze de wedstrijd erna weer had gewonnen. De laatste wedstrijd was het zwaarst en kreeg ze een harde tik tegen haar gezicht. Dikke tranen en mocht ze stoppen, maar daar wilde Eline niks van weten en heeft geknokt tot het bittere eind. Voor Eline een welverdiende 3de plaats.

Het was een geslaagde dag. Het is leuk om te zien dat de kinderen er plezier in hebben, maar ook echt willen strijden om die eerste plek te bemachtigen en in zichzelf geloven. En lukt het niet, dan toch ook hun verlies accepteren.

Dorpentoernooi Jigotai Diever goed verlopen

Op zaterdag 13 januari werd in Diever weer een beginnerstoernooi voor judoka’s gehouden. 15 judoka’s van Jigotai deden hieraan mee.

Jurre Mestemaker, Lana Dijkstra, Jay Walsta, Kyan Kuijpers en Timothée Adema mochten de spits afbijten. Jurre, Lana en Jay zaten allemaal in 1 poule en moesten dus ook tegen elkaar judoën. Voor Lana en Jurre was het extra spannend, want het was hun allereerste judotoernooi. Zij zitten nog maar kort op judo en wilden bij het toernooi van de eigen club niet ontbreken. Ze deden het erg goed, want Lana wist toch 1 wedstrijd te winnen met een mooie Ippon. Jurre won zelfs 3 wedstrijden ook allemaal met een Ippon. Jay, de jongste en kleinste van de poule deed erg goed zijn best, maar kon helaas geen wedstrijd op zijn naam zetten.

Zowel Kyan als Timothée wisten allebei al hun wedstrijden te winnen, Timothée allemaal met een Ippon en Kyan met 2 keer een Ippon en 1 keer een Wazari.


In het volgende blok kwamen Tim Palma, Twan van Hurck en Jasper Renkema op de mat. Twan en Jasper zaten samen in 1 poule en dus moesten ook zij een keer tegen elkaar judoën. Jasper was weer erg goed op dreef, hij won al zijn wedstrijden. Tim kon 4 wedstrijden op zijn naam zetten, waarvan twee met een Ippon. Twan wist 1 wedstrijd met een Ippon te winnen.


In het laatste blok kwamen Renz Koenders, Rik van den Brandhof, Eline Renkema, Julian Bakker, Selene Maas, Teus Hoogstraten en Damian Kuijpers aan de beurt.

Renz en Rik moesten als eerste tegen elkaar en deze wedstrijd werd door Rik gewonnen. Ook de drie wedstrijden daarna wist Rik te winnen. Voor Renz waren de tegenstanders een maatje te groot, desondanks behaalde hij nog een 4e plaats.

Ook Julian en Eline zaten in dezelfde poule en Selene en Teus ook. Eline won 2 van de 4 wedstrijden en Julian won er 3. Ook Teus won 3 wedstrijden en Selene wist een mooie Wazari te scoren.

Damian zat in een zware poule, maar hij was bijzonder goed op dreef. Hij won al zijn wedstrijden.

De uitslag voor de judoka’s van Jigotai was als volgt:

1e plaats: Kyan Kuijpers, Timothée Adema, Damian Kuijpers, Jasper Renkema en Rik van de Brandhof.
2e plaats: Tim Palma, Julian Bakker en Teus Hoogstraten.
3e plaats: Eline Renkema en Jurre Mestemaker
4e plaats: Twan van Hurck, Selene Maas, Renz Koenders, Lana Dijkstra en Jay Walstra.


Nieuwsbrief december 2017

Nieuws en nieuwtjes n.a.v. de laatste bestuursvergadering en een vooruitblik naar de komende periode

 1. Judoclinics
  In de vorige nieuwsbrief was het al aangekondigd: er zouden een aantal judoclinics worden gegeven om leden te werven. Afgelopen woensdag waren de basisscholen uit Diever aan de beurt. Een aantal van onze leden waren daar natuurlijk ook bij. Niet alleen onze trainer Bass, maar ook diens collega-trainer Rezin van der Kamp hebben deze clinics geheel belangeloos gegeven, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Het was de bedoeling om op dinsdag 12 december bij de scholen uit Dwingeloo op bezoek te gaan, maar de lerarenstaking gooit roet in het eten. De afspraak is verschoven naar dinsdag 19 december. We hopen dat er veel kinderen enthousiast worden van de les en dat zij in januari een paar kennismakingslessen komen volgen. We hopen dat zij dit dan zo leuk vinden, dat ze lid willen worden.

 2. Rabobank Clubkasactie.
  De Rabobank Clubkasactie heeft voor onze club €241,85 opgebracht. Een mooi bedrag voor onze club en we zijn er dan ook heel blij mee. Hartelijke dank aan alle mensen die op ons gestemd hebben en natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank Zuidwest-Drenthe.

 3. Laatste les van 2017.
  Komende woensdag 13 december is het alweer de laatste les van 2017. Het is een les met een feestelijk tintje. Alle kinderen worden verwacht met 1 van hun ouders om samen eens lekker te kunnen stoeien. Tussen beide lessen in, zullen er 2 judoka’s in het zonnetje worden gezet met het uitreiken van de prijzen voor de Judoka’s van het Jaar. Wil je weten wie dat zijn? Dat wordt pas bekend gemaakt bij de uitreiking. Komt dus allen, want wie weet ben jij het deze keer wel. Kan je niet komen, meldt je dan wel even af, want er wordt wel op je gerekend!

 4. Dorpentoernooi Diever op 13 januari 2017.
  Voor het Dorpentoernooi op 13 december zijn een flink aantal vrijwilligers nodig, want zonder vrijwilligers kan het hele toernooi niet doorgaan. Bij het inleveren van het briefje kunnen de ouders aangeven wanneer zij kunnen en willen helpen. Aan de ouders en kinderen die niet (meer) meedoen is een e-mail gestuurd om te vragen of zij ook een helpende hand kunnen toesteken. Er zijn minimaal 12 mensen nodig, dus dat is niet iets wat het bestuur met 4 personen kan oplossen.

 5. Mattenschoonmaak.
  De matten zijn al geruime tijd niet gereinigd. Voorafgaand aan het Dorpentoernooi is daar de uitgelezen gelegenheid voor, omdat dan alle matten worden gebruikt. Het zal dan ongeveer om 11.30 uur moeten gebeuren, direct na het leggen van de matten, zodat alles op tijd droog is voor het toernooi. Wie kan en wil ons helpen?

 6. Wedstrijdsecretariaat
  Al vele jaren hadden wij de luxe van een eigen wedstrijdsecretaris. Jakob Koopman, de vader van oud judoka Thomas Koopman was vroeger ook lid van Jigotai en hij heeft vele jaren belangeloos deze functie vervuld. Door drukke werkzaamheden ziet hij echter nu geen kans meer om deze vrijwillige functie voort te zetten. Het is jammer, maar het bestuur heeft begrip voor zijn keuze. In de toekomst zullen de aanmeldingen voor toernooien weer via het gewone secretariaatsadres (info@jigotai.nl) gaan lopen en zal het emailadres van de wedstrijdsecretaris worden opgeheven (jigotai.diever@gmail.com)
  We bedanken Jakob hartelijk voor de vele jaren dat hij deze functie heeft vervuld.

 7. Vakanties
  Op 10 januari beginnen we weer met de lessen. Op 28 februari en 2 mei 2018 is er geen judo i.v.m. vakanties.

 8. Sportpret
  Als er voldoende aanmeldingen zijn zal er van 7 t/m 28 maart weer worden deelgenomen aan de Sportpret. Er zal dan geschoven worden met de aanvangstijden, om zo veel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen. Zie hiervoor ook de vorige nieuwsbrief.

 9. Algemene ledenvergadering
  De datum van 14 maart 2018 kunt u alvast in uw agenda vrijhouden voor de Algemene Ledenvergadering. U ontvangt tegen die tijd nog een uitnodiging en een agenda. Uw aanwezigheid en inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld.


Judoka’s van het jaar 2017 en ouder/kind judo

De laatste judoles van het jaar 2017 werd feestelijk afgesloten met een ouder/kind judoles. Dit is een leuke les, waarbij elk kind een ouder mee mag nemen om samen lekker te kunnen stoeien. Als extra feestelijk tintje werden tijdens het wisselen van de groepen de beide judoka’s van het jaar bekend gemaakt. Jaarlijks wordt er door de judoleraar van de judovereniging Jigotai uit elke groep een judoka gekozen die op een bijzondere en positieve manier in het afgelopen jaar zijn aandacht heeft getrokken.


In de eerste groep viel de eer te beurt aan de vijfjarige Jay Walstra. Ondanks dat Jay de jongste en de kleinste judoka is van de groep, was dit vanaf zijn eerste les niet te merken. Jay kan niet wachten om naar de judoles te gaan en is dan ook een half uur van de voren al aanwezig en wil graag meehelpen met matten leggen. Als de les dan eenmaal begint maakt het Jay allemaal niets uit. Geen uitdaging gaat hij uit de weg of het nu gaat om het uitvoeren van een moeilijke techniek of dat hij geworpen wordt. Dit alles is niet alleen te zien tijdens de training, maar ook op de 2 toernooien waar Jay aan mee heeft gedaan. Tot nu toe was Jay ook op deze 2 toernooien de jongste en de kleinste, maar dat maakt onze Jay niks uit. Vaak vinden zijn leeftijdsgenootjes het allemaal erg spannend, maar bij Jay is hier niets van te merken en als je dan ook nog meerdere malen een tegenstander in een houdgreep weet te leggen en zelf meerdere malen uit een houdgreep weet te ontsnappen dan ben je een echte judoka en ben je bij Jigotai judoka van het jaar.


Niet alleen bij groep1 was het een lastige keuze, maar zeer zeker ook bij groep2. Tja als iedereen iedere week aanwezig is en enthousiast op de mat staat en wil leren, wordt het ons wel moeilijk gemaakt.

Uiteindelijk hebben we toch een keuze moeten maken en is Timothée Adema judoka van het jaar geworden. Timothée is ontzettend leergierig. Naast alle benamingen die hij graag wil leren is hij altijd op zoek naar een nieuwe techniek. Hij wil meer laten zien dan nodig is, maar is vooral ook bezig om zichzelf te verbeteren. Het liefst is Timothée iedere dag aan het judoën.

Het is leuk om te zien dat de nadruk niet ligt op het beter willen zijn dan een ander, maar het juist ook leuk vinden om een ander hierin te helpen. Hij stelt zich dan ook zeer sociaal op. Sinds kort helpt Timothée dan ook mee met lesgeven in de eerste groep. Alles bij elkaar maakt het Timothée welverdiend judoka van het jaar.