Judovereniging Jigotai

Welkom op de site van de judovereniging Jigotai


Leden Jigotai collecteerden voor Oranjefonds

Van 11 juni t/m 15 juni is er net als vorig jaar, door de leden van de judovereniging Jigotai in de gehele gemeente Westerveld gecollecteerd voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds is dé collecte voor een sociaal en verbonden Nederland en de helft van het opgehaalde geld mag besteed worden aan de eigen club. De overige gelden gaan naar sociale initiatieven in de omgeving, dus iedereen kan hier profijt van hebben. De leden (en hun ouders) collecteren dus niet alleen voor het Oranjefonds, maar ook voor iedereen in de omgeving.

De collecte van het Oranje Fonds is afgelopen, en al het geld is inmiddels geteld. Er is heel wisselend gelopen. Het is mooi om te zien dat de meesten van jullie zich hard hebben ingezet om geld op te halen voor de vereniging. Dus hulde aan alle collectanten, (en hun ouders) groot of klein, met veel of met weinig opbrengst! Het gaat er maar om dat je iets voor de vereniging doet en dat de vereniging er weer iets leuks mee kan doen. Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de club en het Oranjefonds. Ruim aan kop, met meer dan 100 euro is Ivan geëindigd met achter zich Rik en Lucas, fantastisch gedaan heren! Met al jullie inzet zijn we uitgekomen op bijna 1000,- waarvan de helft naar Jigotai gaat!

Maar jullie willen natuurlijk ook wel graag weten waar jullie nou zo je best voor hebben gedaan. Natuurlijk is wat extra geld altijd fijn voor het aanschaffen of vervangen van materialen. Maar net als vorig jaar willen we graag weer een leuk clubuitje organiseren voor onze leden. Om dit mogelijk te kunnen maken en de bijdrage hiervan zo laag mogelijk te houden is het geld van de collecte natuurlijk ook erg welkom!

Middels deze weg willen wij nogmaals alle ouders/verzorgers bedanken, in het bijzonder Neeltje Vrieling die de penningmeester met raad en daad heeft bijgestaan in het proces en samen met haar al het geld heeft geteld. Dankzij jullie hebben de kinderen collecte kunnen lopen, wat gezien de leeftijd nog niet alleen mag.Nieuwsbrief maart 2019


Nieuws en nieuwtjes n.a.v. de Algemene Leden Vergadering en een vooruitblik naar de komende periode

 1. Op 27 maart werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. Er was een mooie opkomst en er zijn veel afspraken gemaakt.
 2. Vanwege het feit dat er een flink bedrag aan achterstallige contributie is, is er een protocol opgesteld voor de contributiebetaling. Dit zal binnenkort worden rondgestuurd.
 3. We hebben weer een voltallig bestuur. Albert Jan Renkema is afgetreden als bestuurslid, Brenda Klaver volgt hem op. De al lange tijd openstaande functie van voorzitter zal nu worden bekleed door David Boerhof. We wensen hen beide veel voldoening en plezier met hun nieuwe vrijwilligersfunctie.
 4. De problemen met de mattenwagens zijn nog niet opgelost. Desondanks moeten we verhuizen omdat het Dingspilhuus na de meivakantie definitief gesloten zal zijn. Ben je al nieuwsgierig naar de nieuwe ruimte? Op zaterdag 13 april is er een Open Dag en daar zullen ook bestuursleden van onze club aanwezig zijn met een informatiestandje.
 5. Op de laatste les voor de meivakantie (17 april) zal er een ouder/kind judoles worden georganiseerd.
 6. Na afloop van bovengenoemde les (17 april) zal de verhuizing naar de nieuwe sportzaal worden gerealiseerd. Na afloop van deze les zullen we dan aansluitend met leden, ouders en bestuur de matten inladen en naar Stad en Esch brengen.
 7. Er is een nieuw reglement opgesteld voor het gedrag in en rond de nieuwe sportzaal. Dit reglement zal binnenkort worden rondgestuurd.
 8. Vanwege de meivakantie is er op 24 april en op 1 mei geen judo.
 9. De datum van de eerstvolgende judo examens is in overleg vastgesteld op woensdag 5 juni.
 10. Na de meivakantie zal er informatie worden gegeven over onze deelname aan de Oranjefondscollecte die plaats zal vinden van 11 t/m 15 juni.
 11. De laatste les voor de zomervakantie zal zijn op woensdag 3 juli.
 12. In de tweede helft van september zal er weer een clubdag worden georganiseerd.
 13. Er is ook besloten om dit jaar weer een Appelactie te organiseren. De datum hiervoor is in overleg vastgesteld op zaterdag 12 oktober. Houdt u deze dag alvast vrij?

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

 1. We weten nog steeds niet wanneer we zullen verhuizen naar de nieuwe sportaccommodatie. Er zijn problemen met de mattenwagens die te zwaar blijken te zijn voor de zachte sportvloer van de nieuwe sportzaal. Er wordt naar een oplossing gezocht.
 2. Het op 19 januari in het Dingspilhuus gehouden Dorpentoernooi was prima verlopen. Dit was vooral te danken aan de ouders en judoka’s die als vrijwilliger hun tijd en hulp beschikbaar hebben gesteld. Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die heeft geholpen om dit toernooi mogelijk te maken.
 3. Hoewel het ledental een mooie stijging heeft doorgemaakt, gaan we niet op onze lauweren rusten en blijven we proberen om het ledental op peil te houden. Het bestuur is daarom bezig met een cursus om meer leden aan te trekken en ook om leden te behouden.Ook zal er in maart weer worden meegewerkt aan Sportpret, het gemeentelijke sportstimuleringsproject.
 4. Op 9, 13 en 20 maart zullen er weer een aantal kinderen komen om mee te doen met het project Sportpret van de gemeente. We hopen dat er dan ook een aantal kinderen lid zullen worden.
 5. Op woensdagavond 27 maart zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? We zoeken nog een voorzitter, dus als u wel wat extra’s voor de club wilt doen, dan is hier uw kans!
 6. Op 13 april zullen we aanwezig zijn bij de officiële opening van de nieuwe sportzaal bij Stad en Esch. We zullen daar met een standje informatie geven over onze club aan de bezoekers. We zoeken nog een paar leden, die in judopak aanwezig willen zijn om het geheel wat meer “smoel” te geven.
 7. Namens de penningmeester verzoeken wij u allen om even goed na te kijken of uw automatische betaling goed is ingesteld. Er zijn een aantal leden, waar geen contributie voor is binnengekomen. Dit kost de penningmeester erg veel extra tijd.
 8. We hebben ons, net als vorig jaar, weer ingeschreven voor de Oranjefondscollecte. Deze collecte is deze keer van 11 tot en met 15 juni 2019. We dienen daarmee een dubbel doel, want we doen iets voor een ander en we verwerven daarmee ook zelf inkomsten, omdat de helft van de opbrengst voor onze club is. Tot nu toe hebben wij alleen het collectegebied Diever kunnen vastleggen, maar we hopen net als vorig jaar ook in Dwingeloo, Wapse, Zorgvlied en Vledder te mogen collecteren.

Het bestuur.